Fynske Kunsthåndværkere

er en foranderlig størrelse. Antallet af medlemmer svinger, men en stabil kerne har været med siden starten i 1976. Anno 2012 tæller gruppen ti kunsthåndværkere, der tilsammen dækker fagområderne tekstil, smykkekunst, keramik og fotografi. Den førstnævnte kategori af kunsthåndværkere føjer nu titlen ’billedkunstner’ til deres oprindelige metier, hvilket synes at være karakteristisk for en hel del af tidens kunsthåndværkere. Hverken udøverne selv, kunstinstitutionerne eller aftagerne skelner længere så skarpt som førhen mellem den frie og den anvendte kunst. Flere hundrede års hierarki er tilsyneladende under nedbrydning: Lysten til at eksperimentere i grænselandet mellem kunst og kunsthåndværk har udmøntet sig i mange fine og anderledes resultater til glæde for såvel skabere som for betragtere. Kunsthåndværker og kunstner er jo fælles om en skærpet sans for det æstetiske, hvorfor det er forholdsvis let for kunsthåndværkeren at ændre kurs.

Når gruppen lader sig betegne med sit regionale tilhørssted, må man ikke forledes til at tro, at der er tale om et specifikt fynsk udtryk i dens arbejder. Tværtimod kendetegnes Fynske Kunsthåndværkere netop ved bredden i sin udtryksform, idet megen inspiration hentes i udlandet. Det skal forstås således, at gruppens medlemmer ofte og hver for sig rejser og optræder på udstillinger i vidt forskellige nationale og internationale sammenhænge. De enkelte medlemmers frie ageren uden for gruppens egen ramme bidrager i høj grad til deres individuelle udviklling og dermed til mangfoldigheden i gruppens udtryk.

Uddrag af forord
Anne Christiansen, afdelingschef, Fyns Kunstmuseum

Se hele forord i PDF version >

© 2005 annebjorn.dk